Covid-19


NORMATIVA QUE REGULA LA FASE DE REPRESA I EL FET QUE PUGUEM DISPUTAR ELS PARTITS DE LES NOSTRES COMPETICIONS:

 • Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada
  per la COVID-19.
 • Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
 • Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya (SGEiAF)

MESURES GENERALS EN TOTES LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES:

 • Distància de seguretat 1,5 m, equivalent espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.
 • Ús de la mascareta, a excepció del moment de fer activitat física i esportiva.
 • Higiene i rentat freqüent de mans (aigua i sabó; solució hidroalcohòlica).
 • Protocol d’actuació per reduir el risc de contagi amb la identificació de zones de risc.
 • Establiment de grups estables tenint cura del contacte durant l’estabilització del grup.
 • Garantir traçabilitat, identificant i tenint control d’esportistes, organitzadors.
 • Declaració de responsabilitat.
 • Identificació de la persona responsable del compliment del protocol i interlocutora amb l’administració (autoritats sanitàries, esportives i agents de seguretat).
 • Desinfecció del material utilitzat, segons la normativa.

PROTOCOL ESPECÍFIC DE SEGURETAT E HIGIENE A LES COMPETICIONS ORGANITZADES PER FUNDACIÓ VALLDOR7:

 1. No donis la mà ni saludis amb cap tipus de contacte físic.
 2. Renta't les mans després d'entrar a la instal·lació amb el gel higienitzant que posarem a la teva disposició.
 3. Utilitza mascaretes a les zones comuns. Només podràs estar sense la mascareta en el terreny de joc.
 4. Evita tocar-te la cara i, si has de tossir o esternudar, fes-ho a l'interior del colze.
 5. Tot i que recomanem que vingueu canviats de casa i eviteu fer ús dels vestidors. Ja està disponible l'ús dels vestidors.
 6. Es durà a terme una desinfecció continuada de tot el material esportiu.
 7. Subscripció del compromís d'auto-responsabilitat a l'entrada de les instal·lacions mitjançant es declara que en els darrers 14 dies la persona que accedeix no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no ha donat positiu, no ha conviscut amb persones que ho hagin estat ni ha tingut contacte estret amb persones infectades. Així mateix, s’ha de comprometre a informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així mantenir actualitzada la seva vigència.
 8. Acudeix al partit amb el mínim d'objectes personals possible, de fer-ho, no els barregis amb els dels teus companys/es.
 9. Evita encararte o la discussió directa amb els jugadors/es rivals i àrbitres. Mes que mai, és primordial el joc net.
 10. Respecta en tot moment les recomanacions i indicacions dels membres del nostre staff.
 11. Control d'accés exhaustiu a les instal·lacions. Només podran accedir a la els correctament identificats i registrats a la fitxa de l'equip (jugadors i / o staff).
 12. Queda absolutament prohibit escopir a terra o a qualsevol persona. Aquest fet implicarà l'expulsió automàtica de la competició.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
http://esport.gencat.cat/desconfinament