ASSITÈNCIA MÈDICA

Sobre l'assistència mèdica

A més de les mesures de seguretat preses per Fundació Valldor 7, tots els participants i membres de l'equip coneixen i assumeixen tots i cada un dels riscos que comporta la pràctica de l'esport, especialment el futbol en totes les seves modalitats.

Tot i així reconeixen i assumeixen l'abast, naturalesa i extensió dels inevitables riscos que comporta la pràctica del futbol en totes les seves modalitats, així com que la seva pràctica se'ls pot generar tot tipus de danys i lesions lleus i / o greus, fins i tot la mort .

L'assistència mèdica té una vigència d'una temporada i consisteix en una primera assistència en la qual no s'inclourà cap tractament, rehabilitació o altres aspectes mèdics posteriors a la lesió.

 

Per poder gaudir de l'assistència mèdica cal complir els requisits següents:

a) L'equip haurà d'estar al corrent de pagament, i cada jugador ha de tenir la seva declaració de condició física així com la fitxa actualitzada, emplenada degudament i registrada en els suports informàtics de "FundacióValldor7" mitjançant la pujada electrònica del DNI (les dues cares ) en format .jpg al nostre lloc web www.fundaciovalldor7.com.

b) Abonar a "Fundació Valldor7" la totalitat de la quota d'inscripció de tot l'equip, així com del pagament de les fitxes de jugadors.

 

Si es pateix una lesió durant el transcurs d'un partit així com a l'exercici vinculat al mateix a les nostres competicions i voleu ser atesos mitjançant la cobertura mèdica contractada el primer que cal fer es notificar in situ aquesta lesió al delegat de camp / responsable de l' instal·lació, aquest us ha de facilitar un comprovant d'accidents, amb aquest document us podreu adreçar a la clínica concertada.

És primordial que sortiu de la instal·lació amb aquest comprovant d'accidents si voleu ser atesos al nostre hospital concertat, així com que us adreceu a l'esmentat hospital abans de les 3 hores posteriors a la finalització del partit on s'ha produït la lesió.

També cal tenir en compte que la cobertura mèdica tan sols serà vàlida en cas de dirigir a l'hospital concertat. En el cas de dirigir-vos a un altre centre, automàticament quedareu exclosos de poder rebre aquest servei.

 

Dades de l'hospital concertat per rebre la vostra assistència:

Clínica Nostra Senyora del Remei

Carrer de l'Escorial Nº148, 08024, Barcelona

Obert 24 Hores